Stein

Stein

Mulighetene er mange. Både som en estetisk kraft, men også steinens vedlikeholdsaspekt gjør naturstein til et ypperlig bygningsmateriale.


Steinens unike patina, skapt av vær og vind i tusener av år, bevares og føres videre inn i ønsket konstruksjon.

Sortert stein fra utvalgte brudd med stramme linjer og former gir muren særpreg.

Evolusjon gjennom millioner av år gitt Norge et rikt utvalg av bergarter, det vi i vårt fag kaller naturstein.


Fra grove støttemurer til nøyaktig tilhuggede murer, alltid utført med tanke om å videreføre steinens egenart og bestandighet.