Tre

Tre

Flere og nye bruksområder sammen med mindre vedlikehold gjør tre enda mer anvendelig. Kombinasjoner med tre og andre materialer som stein, betong eller glass/stål gir vakre og spennede resultater.

Spesiell behandling av visse tresorter hindrer og gir tilnærmet ingen oppsprekking eller form-endring.

Dette gjør oss i stand til å levere en stor nøyaktighet i konstruksjonen, som står seg over tid. 

Norge har en lang og stolt byggetradisjon med trevirke. Fra de robuste sjønaustene langs den værharde kysten til flotte stavkirker i tørt innland.


Dette har gitt oss kjennskap og viten om treets egenskaper, kunnskap som er nedarvet i generasjoner med håndtverkere. Vi viderefører denne tradisjonen og kan bistå deg som kunde med kreative og varige løsninger.


Det brukes nå flere tretyper som trenger minimalt med vedlikehold. Trevirke som ikke skal etter-behandles, bare gråne naturlig. Tidløst og flott. Vi produserer også spesial-tilpassede løse komponenter i tre, som benker, blomsterkasser med mer…