Om bedriften

Vi har kompetansen og entusiasmen

som ditt prosjekt fortjener!

Vi tar prosjektet fra kreativ ideutvikling frem til ferdigstillelse.

Vår filosofi er at du som kunde til enhver tid skal ha nærhet til beslutninger i spørsmål som gjelder utforming, kvalitet og kostnader i arbeidene vi som fagpersoner utfører for deg.

SAMARBEIDSPARTNERE


Vi i Tegl & Betong har gjennom 20 års drift knyttet til oss meget gode

trygge leverandører av varer og tjenester.


Det er helt avgjørende at dette samarbeidet fungerer optimal, det tjener du som kunde på!